Competències

La competència general d'aquest/a títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

Qualificacions professionals

  • Sistemes microinformàtics Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
  • Operació de xarxes departamentals
  • Operació de sistemes informàtics

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Muntatge i manteniments d’equips
M2 Sistemes operatius monolloc
M3 Aplicacions ofimàtiques
M4 Sistemes operatius en xarxa
M5 Xarxes locals
M6 Seguretat infomàtica
M7 Serveis de xarxa
M8 Aplicacions Web
M9 Anglès tècnic
M10 Formació i Orientació Laboral
M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora
M12 Síntesi
M14 Formació en Centres de Treball

 

Durada

Total del Cicle 2.000 hores (1.584 h lectives + 416 h de FCT) (2 cursos)

 

Horari

Tarda

 

Demana informació

Generalitat fundacio microsoft certificado 2015 delsol formacio

Search