La formació professional dual a Catalunya

La formació en alternança i dual combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

A Catalunya es vol prioritzar aquest model educatiu en que l'empresa assumeix responsabilitats de formació i així adapta aquesta a les seves necessitats amb l'objectiu final de millorar l'educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així la ocupabilitat dels joves.

La realitat actual de l'organització dels centres de formació professional i l'estructura modular dels continguts dels cicles formatius permet una gran flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de formació i ofereix la possibilitat d'adquirir les competències necessàries tant a les aules i tallers dels centres com a les instal·lacions de les pròpies empreses.

Amb la complicitat i coresponsabilitat d'ambdues parts, i el suport de les entitats i administracions, es podrà crear conjuntament un model que augmenti la capacitació dels futurs professionals de Catalunya i aporti un impuls important a la competitivitat de les empreses catalanes.

 

Beneficis de la FP DUAL per l'empresa

La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d'un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l'empresa

La FP Dual posa l'èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l'empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d'acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial

Amb la FP Dual es recupera el model d'aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves

La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.

L'empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones

 

Modalitats d'estada de l'alumne a l'empresa en la FP DUAL

Existeixen dos modalitats d'estada de l'alumne a l'empresa: contracte laboral ibeca

Contracte laboral

Qualsevol tipus de contracte, a determinar per l'empresa. El més adient és el contracte de formació i l'aprenentatge

  • Edat mínima: 30 anys
  • Durada: mínim 1 any màxim 3 anys
  • Jornada: 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any)
  • Bonificacions a la SS: 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans. En cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 E/any durant 3 anys.
  • Retribució: segons normativa, a acordar. Referència mínima: salari mínim interprofessional

Beca

L'empresa gestiona l'alta a la SS com a becari i realitza la compensació econòmica a l'alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert

  • Durada: mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d'un curs amb possibilitat d'una pròrroga
  • Retribució: a acordar entre l'empresa i el titular del centre

 

Web de la FP DUAL (Generalitat Catalunya)

La formació d'avui és l'empresa de demà!

 

Demana informació

Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2019. CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search