Tècnic Superior en Administració i Finances

Important:

 

  • El 1r. curs ÉS COMÚ al Cicle Formatiu AD-ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

Per tant:
1r. any es cursen les matèries comunes   (del mòdul 1 al mòdul 6)
2n. any es cursen les matèries de l'especialitat que prefereixis:
a) AF-Administració i Finances 
b) AD-Assitència a la Direcció 
  • També pots fer 2x3 (dos Cicles en 3 anys)


Competències

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció dels client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 

 

Qualificació Professional

  • Administració de recursos humans.

  • Gestió financera.

  • Assistència documental en despatxos i oficines.

  • Gestió comptable i d’auditoria.

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Comunicació i atenció al client
M2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
M3 Procés integral de l'activitat comercial
M4 Recursos Humans i responsabilitat social corporativa
M5 Ofimàtica i procés de la informació
M6 Anglès
M7 Gestió de recursos humans
M8 Gestió financera
M9 Comptabilitat i fiscalitat
M10 Gestió logística i comercial
M11 Simulació empresarial
M12 Formació i orientació laboral
M13 Projecte d'Administració i Finances

 

Durada

Total del Cicle 2.000 (1.650 h lectives + 350 h de FCT) (2 anys, 3 anys si es fa conjuntament amb AD)

 

Horari

Matí

Demana informació

Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2019. CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search