Competències

La competència general d'aquest/a títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

 

Qualificacions professionals

  • Sistemes microinformàtics muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
  • Operació de xarxes departamentals
  • Operació de sistemes informàtics
 Títol de tècnic  en Sistemes microinformàtics i xarxes és oficial. És vàlid a tot l’Estat i la Unió Europea.

 

Mòduls a desenvolupar

M1 Muntatge i manteniments d’equips
M2 Sistemes operatius monolloc
M3 Aplicacions ofimàtiques
M4 Sistemes operatius en xarxa
M5 Xarxes locals
M6 Seguretat infomàtica
M7 Serveis de xarxa
M8 Aplicacions Web
M9 Anglès tècnic
M10 Formació i Orientació Laboral
M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora
M12 Síntesi
M14 Formació en Centres de Treball

 

Seguiment personalitzat

El nostre equip de professors realitza tutories individualitzades i personalitzades de tots els nostre alumnes. Mantenim obertes diferents vies de comunicació que fan molt fàcil la interrelació amb l’alumne.

 

Emfoc professional

Orientem als nostres alumnes cap a la recerca efectiva de feina des del primer moment, amb percentatges molt alts d’inserció laboral en finalitzar el cicle.

 

Professorat amb experiència

Els nostres professors tenen àmplia experiència docent i professional. Tots ells amb més de 10 anys d’experiència al nostre centre, on han desenvolupat tasques d’investigació i innovació en les matèries impartides.

Cada any revisem les tendències tecnològiques conjuntament amb les empreses col·laboradores i implantem aquestes novetats als nostres mòduls.

 

Eines de desenvolupament

Treballem amb moltes eines, que ens permeten estar sempre a l’última:

Sin título   firebase htlm  iconic 
 boot  seo  windows  puny
 angulars  targeta  apache  php

 

Durada

Total del Cicle 2.000 hores (1.584 h lectives + 416 h de FCT) (2 cursos)

 

Horari

Tarda

 

Demana informació

sistemes microinformatics xarxes
Blog de SMIX
Generalitat fundacio certificado 2015 delsol formacio
© 2019. CEFP Núria. Tots els drets reservats.

Search